“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! HEYDƏR ƏLİYEV

ANA SƏHIFƏ ƏMƏKDAŞLIQ

Qahirə Axundova - Azərbyacan Dillər Universitetinin “Alman dilinin fonetikası və qrammatikası” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Naibə Camalzadə - Azərbyacan Dillər Universitetinin “Alman dilinin fonetikası və qrammatikası” kafedrasının müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Nigar Xəlifəzadə - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xədicə Heydərova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Natəvan Abbasova - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin elmi işçisi

Mətanət Əhmədova - Azərbaycan Dillər Universitetinin “Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və pratikası” kafedrasının baş müəllimi

Aynur Quliyeva - Azərbaycan Dillər Universitetinin “Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və pratikası” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Səbinə Əliyeva - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı, Peru Respublikasinin Azərbaycandakı səfirliyinin işçisi

Günel Bayramova - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri dilçilik şöbəsinin elmi işiçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Günel Orucova - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Sərxan Abdullayev - filologiya elmləri doktoru., professor.

Sədaqət Cumayeva – AMEA Nəsimi adına Dilçilk İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin elmi işçisi

İlham Tahirov - AMEA Nəsimi adına Dilçilk İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor.

Gülşən Axundova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Aytəkin Ələkbərova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Şəmsi Əhmədov - AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Səbinə Məmmədzadə - AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun böyük elmi işçisi

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

ƏKS ƏLAQƏ

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

Telefon: (+994 12) 510 06 98