“!من افتخار کرده ام و افتخار میکنم که آذربایجانی هستم” بودن افتخارمیکنم

صحیفه ی اصلی استانداردهای ملی

ISO 9 1995 (2.0) -  استاندارد نقل حروفی زبان آذربایجانی(از سیریلیک) به الفبای لاتینی.

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

نظر طرف مقابل

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

تلفن: (+994 12) 510 06 98