“!من افتخار کرده ام و افتخار میکنم که آذربایجانی هستم” بودن افتخارمیکنم

صحیفه ی اصلی درباره ی نویسه گردانی
  • نقل حروفی- حرف به حرف نقل کردن کلمه و یا متن از یک سیستم نویسی به سیستم نویسی دیگرمیباشد که هنگام اجرای این عمل واحد یک سیستم نویسی با واحد سیستم نویسی مطابق دیگر عوض میشود.

نقل حروفی بطور ذیل صورت میگیرد:

1) تعویض حرف به حرف  

2) عوض کردن یک علامت با چند علامت دیگر

3) عوض کردن چند علامت با یک علامت

4)عوض کردن چند علامت با چند علامت دیگر

 

  بر عکس آوانویسی که برای تبدیل دقیق  آواها  از یک زبان به زبان دیگر در نظر گرفته شده است، اصطلاح نقل حروفی مربوط به شکل و نظام نوشتاری  زبان است. (در لاتینی کلمه- لیترا- یعنی حرف).هنگام نقل حروفی متن از یک الفبا یعنی از یک سیستم نویسه مشخص به الفبای زبان دیگر یعنی به سیستم نویسه زبان دیگر  تبدیل میشود.                                                                    

در رابطه با تشکیل کتابخانه علمی پروسیه در اواخر قرن نوزدهم هنگام  جمع کردن در یک فهرست راهنمایی واحد     (کاتالوگ) نقل حروفی آثاری که در سیستمهای الفبای زبانهای لاتینی، سیریلیک، عربی، هندی و دیگر نوشته شده بود، ضرورت یافت.  دستورات نقل حروفی که برای تامین نیازات همان کتابخانه ها ترتیب شده است در قرن بیستم بعنوان  استاندارد اصلی برای تبدیل   سیستم الفبایی غیر لاتینی به سیستم الفبایی لاتینی قبول شده لست.                              

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

نظر طرف مقابل

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

تلفن: (+994 12) 510 06 98